Selecteer een pagina

OPEN CALL VOOR KUNSTENAARS – NIEUWE AARDE

WAT IS JOUW VISIOEN?

Johannes op Patmos, Jheronimus Bosch

Open Call

We worden in deze uitzonderlijke tijd niet alleen geconfronteerd met de ontregeling van ons heden, maar ook met grote vragen over de toekomst. Gaan we straks terug naar ‘normaal’, of komt er een wereld die ‘anders’ is? En zo ja, hoe ziet dat ‘anders’ er dan uit? Hoe verbeeld je als kunstenaar die nieuwe aarde, en wellicht ook de nieuwe hemel, waarover 2000 jaar geleden al visioenen bestonden, zoals in het Bijbelboek Openbaringen (21:1)? Hoe verklank je een nieuwe werkelijkheid, hoe ontwerp je een ervaring?

Het Bijbels Museum, The Turn Club en de Westerkerk doen een oproep aan verbeelders, dromers, componisten, schrijvers, dansers en ontwerpers om ons te voeden met visioenen.

Juist kunstenaars zijn bij uitstek in staat om in deze spannende en voor velen ook emotionele tussenruimte die vraag te onderzoeken. Zij stellen niet alleen de vraag, maar weten hoe je luistert. Zij vinden antwoorden door te luisteren naar verhalen in de samenleving, door zaadjes te herkennen van wat tot een toekomstbeeld kan groeien.

Vervolgens hebben zij het vermogen om een toekomstbeeld, hoe onrealistisch, utopisch of fantastisch ook, op een unieke manier te verbeelden. Zo dragen ze bij aan het beeld van een nieuwe wereld en de mogelijkheid om die samen te kunnen vormen.

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde …’ 

inspiratie

ZIEN

Rijksstudio, Christoffel van Sichem (II), naar Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos (1629 – 1646)

A New Jerusalem, Michael Takeo Magruder, 2014

Gallery

Inzendingen

Wat is de vraag?

Verbeeld op je eigen manier, in een kunstvorm naar keuze, de nieuwe aarde (en desgewenst ook de nieuwe hemel) die jij voor je ziet. Het Bijbelcitaat Openbaring 21:1: ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer’ kan daarbij tot inspiratie dienen. Heb je andere inspiratiebronnen? We zijn benieuwd, van harte welkom!

Welke wereld zie jij voor je? In Openbaring 21 wordt niet gesproken over een ‘reset’ van de oude wereld in een versie 2.0, maar over een volledig nieuwe wereld waarin al het oude is voorbijgegaan.

In de Bijbel wordt de vorm van het Nieuw Jeruzalem prachtig beschreven als een kubieke stad die even lang, breed als hoog is, met twaalf poorten, twaalf engelen en met muren van honderdvierenveertig el, naar mensenmaat dat ook engelenmaat blijkt te zijn.

Het is duidelijk dat de perfecte maat der dingen in de Heilige Stad – die met een gouden rietstok gemeten wordt – tot uitdrukking komt.

Kunstenaars uit het verleden hebben zich door dat beeld laten inspireren tot prachtige verbeeldingen, symbool van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Kunnen hedendaagse kunstenaars daar nieuwe vormen aan toevoegen? Kunnen zij daarmee mensen troost bieden en hen inspireren om zich te richten op en bij te dragen aan deze nieuwe wereld?

Hoe kun je inzenden?

Ben jij een in Nederland wonende en werkende kunstenaar?

Stuur een foto of film van jouw kunstwerk (liefst nog niet eerder gepresenteerd – jpg, min. 1 en max. 3 mb), of een ontwerp voor een kunstwerk (scenario, chorografie, compositie, bouwtekening) naar opencall@nieuweaarde.nu

Vermeld 1) je naam, 2) de titel van je werk en het jaar van productie, 3) de afmetingen, 4) het materiaal waarvan het gemaakt is (of moet worden) en 5) voeg bij je kunstwerk een begeleidende tekst van maximaal 200 woorden en een foto van jezelf.

Deze tekst vormt de basis voor een eventuele ‘zaaltekst’ bij presentatie en voor social media uitingen en de website.

De inzendingstermijn sluit op 30 juni 2020.

Wat doen we met jouw kunstwerk?

Alle inzendingen worden beoordeeld door een curerende commissie, die bepaalt welke inzendingen (longlist) we (lowres) plaatsen op de website van Nieuwe Aarde en de Instagram (en andere social media-) accounts van de partners (Bijbels Museum, The Turn Club, Westerkerk).

De commissie selecteert uiteindelijk 12 inzendingen (shortlist) die, zodra dat vanwege de Coronamaatregelen weer mogelijk is, worden gepresenteerd in een groepstentoonstelling in de Westerkerk te Amsterdam.

Wat zijn de beoordelingscriteria?

De curerende commissie beoordeelt de werken op basis van artistieke kwaliteit, verbeeldings- en zeggingskracht, vakmatige uitvoering en op het vermogen om een breed publiek te inspireren.

Voor de tentoonstelling in de Westerkerk is diversiteit in werk (discipline) een aanvullend criterium.

De commissie wordt gevormd door:

Don Ceder | voorzitter; advocaat, politicus

Herman Koetsveld | predikant Westerkerk Amsterdam

Yuki Kho | cultuurjournalist

Onno Zijlstra | filosoof, bestuurslid Vermeulen Brauckman

Merlijn Twaalfhoven | componist, initiator van The Turn Club

Carolien Croon | directeur Bijbels Museum

 

Beloning kunstenaar

Het Bijbels Museum beloont de 12 geselecteerde kunstenaars wier werk in de Westerkerk gepresenteerd wordt volgens de Richtlijn  Kunstenaarshonoraria (groepstentoonstelling met meer dan 7 kunstenaars, presentatie-periode: 1 maand) of een vergelijkbare vergoeding.

Ook kan het Bijbels Museum een bescheiden bijdrage aan materiaalof voorbereidingskosten van de geselecteerde werken leveren. Hierover zal tijdig overleg plaatsvinden tussen de producent en de 12 geselecteerde kunstenaars.

Het transport (vanuit iedere locatie in Nederland) en de verzekering van de kunstwerken wordt geregeld en bekostigd door het Bijbels Museum.

Reiskosten voor de geselecteerde kunstenaars naar de opening van de tentoonstelling worden vergoed.

Download information for participating artists (English) here.

A New Jerusalem, Michael Takeo Magruder, 2014

"Nu kan juist de mindset van een kunstenaar helpen."

Merlijn Twaalfhoven

"Kunstenaars hebben het vermogen om een toekomstbeeld, hoe onrealistisch, utopisch of fantastisch ook, op een unieke manier te verbeelden. Zo dragen ze bij aan het beeld van een nieuwe wereld en de mogelijkheid om die samen te kunnen vormen."

Carolien Croon

inspiratie

Lezen

Wat staat er eigenlijk precies in het boek Openbaringen? En hoe kun je wat er staat plaatsen? De Bijbel kan op veel verschillende manieren worden uitgelegd. Letterlijk, historisch, allegorisch, symbolisch of via een combinatie van deze mogelijkheden. We hebben Herman Koetsveld, predikant in de Westerkerk, gevraagd naar zijn visie op het boek Openbaring.

Hermine Pool leverde een samenvatting van de inhoud van het boek Openbaring.

waarom

Onze drijfveer

voor deze Open Call

In deze tijd van Corona werken mensen in de zorg, bij de pakketbezorging, de politie en in supermarkten zich uit de naad. Voor veel anderen is het leven zo goed als stil gevallen. Voor iedereen geldt: we zijn uit ons dagelijkse doen. Onze agenda’s en opdrachtportefeuilles zijn plotseling leeg. Werken en leren doen we vanuit huis, samen met onze huisgenoten. Dat betekent op zoek gaan naar nieuwe manieren van samenleven. Contact met collega’s hebben we via Zoom of Skype. Werk dat belangrijk leek, wordt uitgesteld, on hold gezet of helemaal afgeblazen. Onzekerheid is troef, en het bijzondere is, dit geldt voor iedereen.

Het nieuws wordt bepaald door Corona. Dieperliggende angsten komen naar de oppervlakte. We zien hoe nijpend het wordt in de zorg, en zijn bang om ziek te worden of om onze naasten te verliezen. We hebben financiële zorgen en zijn bang onze baan te verliezen.

Toch houden wanhoop en hoop elkaar altijd in balans, ook in deze tijd. Hoop is er ook volop, want het is uniek dat iedereen zich achter één politiek besluit schaart dat aan de gezondheid van de meest kwetsbaren in de samenleving topprioriteit geeft. Ook al gaat dat ten koste van onze bewegingsvrijheid, economie en arbeidsmarkt. Er ontstaan nieuwe initiatieven in buurten en wijken, om sociaal isolement te voorkomen en hulpbehoevenden te ondersteunen. De saamhorigheid groeit op veel plekken. Vooral lokaal wordt dat zichtbaar.

De beroepen die de afgelopen jaren in financiële zin het minst werden gewaardeerd, blijken in deze tijd cruciaal voor het kunnen functioneren van onze samenleving. In het hele land klappen we voor de professionals in de zorg, het onderwijs, de pakketbezorgers, schoonmakers, beveiligers, de gemeentelijke reinigingsdienst. We worden van binnen weer een beetje zachter. We beseffen weer dat we hen jarenlang tekort hebben gedaan.

Hoop is er, omdat uit onderzoeken blijkt dat de aarde zich weer kan herstellen doordat de CO2-uitstoot nu aanzienlijk daalt, omdat er in de plaats van vliegtuigen weer meer vogels boven de stad vliegen en we ze in de ochtend horen fluiten. Kan ze dus toch komen, de drastische ommekeer, de metanoia, waarover al in de Bijbel wordt gesproken? Hoe ziet het leven, hoe zien onze aarde en hemel er na deze ommekeer uit?

Hallo

Wie zitten er achter

deze open call?

Nieuwe Aarde is een initiatief van

Het Bijbels Museum wil voor deze tijd relevante verhalen delen met een zo groot mogelijk publiek in de vorm van tentoonstellingen en andere activiteiten, alleen of samen met andere organisaties op verschillende plekken in het land.

De tentoonstellingen hebben altijd met zingeving te maken, een relatie met een bijbelverhaal of een bijbels thema. Vaak raken ze aan het gedachtengoed van meerdere religies tegelijk. Het Bijbels Museum wil de bezoeker in het hart raken, zachtmoedig confronteren, inspireren en bemoedigen.

www.bijbelsmuseum.nl

The Turn Club is een netwerk van kunstenaars, creatieve ondernemers, verbinders en veranderaars. Zij bundelt hun krachten voor een betere wereld.

The Turn Club brengt een frisse blik, doorbreekt vaste patronen en zet verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en vindingrijkheid in voor een samenleving waarin idealen de ruimte krijgen.

turnclub.org

De Westerkerk is een eigentijdse gemeente binnen de Protestantse Kerk Amsterdam, waar iedereen welkom is. De wekelijkse kerkdiensten, op zondagochtend om 10.30 uur, zijn vaak druk bezocht door mensen uit Amsterdam en ver daarbuiten.

Een grote groep vrijwilligers uit de kerk zet zich dagelijks in voor lokale projecten als het koken voor alleengaanden, het schrijven voor Amnesty International en het organiseren van een breed scala aan lezingen, ontvangsten en symposia.

www.westerkerk.nl

Heb je vragen?

Projectbureau Nieuwe Aarde

Bijbels Museum

Herengracht 368

1016 CH Amsterdam

Tel. 020 523 18 22

WIJ BEDANKEN

Onze partners

Zonder deze partners was het niet mogelijk om Nieuwe Aarde te realiseren: