TENTOONSTELLING – NIEUWE AARDE

12 visioenen

Westerkerk amsterdam – 31 oktober t/m 16 december 2020

Inzending door Felipe van Laar – Narthex

Verbeelding

Eind maart 2020, aan het begin van de lock down, geconfronteerd met de ontregeling van ons heden, maar ook met grote vragen over de toekomst, initieerde het Bijbels Museum samen met de Westerkerk Amsterdam en kunstenaarscollectief The Turn Club de Open Call Nieuwe Aarde: verbeeld je visioen. Gaan we straks terug naar ‘normaal’, of komt er een wereld die ‘anders’ is? En zo ja, hoe ziet dat ‘anders’ er dan uit? Hoe verbeeld je als kunstenaar die nieuwe aarde, en wellicht ook de nieuwe hemel, waarover 2000 jaar geleden al visioenen bestonden, zoals in het Bijbelboek Openbaring (21:1)?

Ruim 260 kunstenaars reageerden op de oproep. Zij putten inspiratie uit zeer diverse bronnen; behalve uit de Bijbel en uit de natuur ook uit geschriften van mystici zoals Hildegard von Bingen, uit het Boeddhisme, taoïsme, geschriften van Rumi, uit de getallensymboliek en zelfs uit een songtekst van Bløf. En veel kunstenaars – zowel mannen als vrouwen – hebben met hun kunstwerk het vrouwelijke aspect, Moeder Aarde of ‘de Godin’ in ere willen herstellen.

Een curerende commissie selecteerde tientallen inzendingen voor online presentatie, toen corona een fysieke tentoonstelling onmogelijk maakte.

Van 31 oktober t/m 16 december zijn de 12 meest spannende, inspirerende en bijzondere kunstwerken live voor publiek te bewonderen in de tentoonstelling NIEUWE AARDE: 12 visioenen in de Westerkerk Amsterdam.

NIEUWE AARDE toont daar nieuw gemaakt en bestaand werk van Margriet van Breevoort, Oussama Diab, Rinske van Dijk, Jet van Helbergen & Judith Scholte, Rieteke Hoogendoorn, Pavèl van Houten, Felipe van Laar, Sarah van der Lijn, Lego Lima, Jeanne Rombouts, collectief We Sell Reality en Zindzi Zwietering.

De organisatoren hopen met deze zeer afwisselende tentoonstelling bezoekers in het hart te raken, confronteren, inspireren en te bemoedigen. En te laten zien welke belangrijke bijdrage kunst kan leveren aan een samenleving in tijden van verandering.

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde …’ 

Online tour

Online tour door de tentoonstelling in de Westerkerk Amsterdam met verbeeldingen van een NIEUWE AARDE door Margriet van Breevoort, Oussama Diab, Rinske van Dijk, Jet van Helbergen & Judith Scholte, Rieteke Hoogendoorn, Pavèl van Houten, Felipe van Laar, Sarah van der Lijn, Lego Lima, Jeanne Rombouts, collectief We Sell Reality en Zindzi Zwietering.
Film gemaakt door Ekin Asar.

ontmoet

NIEUWE AARDE – EVENTS

in gesprek met Herman Koetsveld

In gesprek met Herman Koetsveld

Op dinsdag en donderdag van 10.00-11.15u is Herman Koetsveld, predikant van de Westerkerk én lid van de curerende commissie, in de Westerkerk aanwezig voor een gesprek over de tentoonstelling en het onderliggende thema. Per sessie maximaal 10 deelnemers.

Lunchbijeenkomsten

Het Bijbels Museum biedt in samenwerking met kunstenaarscollectief The Turn Club en de Westerkerk drie laagdrempelige lunchbijeenkomsten (op anderhalve meter) bij de tentoonstelling Nieuwe aarde: 12 visioenen. Deelnemende kunstenaars gaan in de Westerkerk met elkaar en het publiek in gesprek over hun werk o.l.v. Merlijn Twaalfhoven (of) Herman Koetsveld (of) Carolien Croon. Organist Evan Bogerd speelt aan het slot van elk gesprek een improvisatie gebaseerd op de tentoongestelde kunstwerken.

Ontmoet de volgende kunstenaars:

wo 4 november 13.00 uur – Zindzi Zwietering
wo 2 december 13:00 uur – Merlijn Twaalfhoven in gesprek met Pavèl van Houten en Judith Scholte & Jet van Helbergen.
wo 9 december 13.00 uur – We Sell Reality (Tefari en Mahmud) en Rinske van Dijk
za 12 december 13.00 uur – Felipe van Laar & Sarah van der Lijn

Lunchbijeenkomsten Nieuwe Aarde
Nieuwe Aarde

Op weg naar een nieuwe aarde

Een werkavond op woensdag 25 november met kunstenaars Anabella Meijer, Natascha Hagenbeek en Merlijn Twaalfhoven bij/in de tentoonstelling ‘NIEUWE AARDE: 12 visioenen’.

Alles wordt twee keer gemaakt, eerst in verbeelding, dan in de werkelijkheid.
Dat betekent dat een nieuwe aarde, een wereld die rechtvaardig, in balans en gezond is, alleen kan ontstaan als we die eerst kunnen zien, voelen en aanraken. Dat is niet makkelijk! En daarom houden we vaak vast aan oude zekerheden.

We praten over de toekomst op manieren die niet zintuigelijk, beeldend en speels zijn, maar in wetenschappelijke benaderingen, economische prognoses of angstaanjagende doembeelden.

We gaan vanavond actief de toekomst verkennen. Welke dromen sluimeren er? Hoe zou de wereld eruit zien als jouw idealen alle ruimte kregen? En hoe maken we dit vervolgens praktisch, tastbaar en besmettelijk?

woensdag 25 november 19:30 uur
Westerkerk Amsterdam
Toegang: € 15,-
studenten, stadspas en 65+: € 7,50

Gallery

Inzendingen

inspiratie

ZIEN

Rijksstudio, Christoffel van Sichem (II), naar Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos (1629 – 1646)

A New Jerusalem, Michael Takeo Magruder, 2014

"Nu kan juist de mindset van een kunstenaar helpen."

Merlijn Twaalfhoven

"Kunstenaars hebben het vermogen om een toekomstbeeld, hoe onrealistisch, utopisch of fantastisch ook, op een unieke manier te verbeelden. Zo dragen ze bij aan het beeld van een nieuwe wereld en de mogelijkheid om die samen te kunnen vormen."

Carolien Croon

inspiratie

Lezen

Wat staat er eigenlijk precies in het boek Openbaringen? En hoe kun je wat er staat plaatsen? De Bijbel kan op veel verschillende manieren worden uitgelegd. Letterlijk, historisch, allegorisch, symbolisch of via een combinatie van deze mogelijkheden. We hebben Herman Koetsveld, predikant in de Westerkerk, gevraagd naar zijn visie op het boek Openbaring.

Hermine Pool leverde een samenvatting van de inhoud van het boek Openbaring.

waarom

Onze drijfveer

voor de open call en expositie

In deze tijd van Corona werken mensen in de zorg, bij de pakketbezorging, de politie en in supermarkten zich uit de naad. Voor veel anderen is het leven zo goed als stil gevallen. Voor iedereen geldt: we zijn uit ons dagelijkse doen. Onze agenda’s en opdrachtportefeuilles zijn plotseling leeg. Werken en leren doen we vanuit huis, samen met onze huisgenoten. Dat betekent op zoek gaan naar nieuwe manieren van samenleven. Contact met collega’s hebben we via Zoom of Skype. Werk dat belangrijk leek, wordt uitgesteld, on hold gezet of helemaal afgeblazen. Onzekerheid is troef, en het bijzondere is, dit geldt voor iedereen.

Het nieuws wordt bepaald door Corona. Dieperliggende angsten komen naar de oppervlakte. We zien hoe nijpend het wordt in de zorg, en zijn bang om ziek te worden of om onze naasten te verliezen. We hebben financiële zorgen en zijn bang onze baan te verliezen.

Toch houden wanhoop en hoop elkaar altijd in balans, ook in deze tijd. Hoop is er ook volop, want het is uniek dat iedereen zich achter één politiek besluit schaart dat aan de gezondheid van de meest kwetsbaren in de samenleving topprioriteit geeft. Ook al gaat dat ten koste van onze bewegingsvrijheid, economie en arbeidsmarkt. Er ontstaan nieuwe initiatieven in buurten en wijken, om sociaal isolement te voorkomen en hulpbehoevenden te ondersteunen. De saamhorigheid groeit op veel plekken. Vooral lokaal wordt dat zichtbaar.

De beroepen die de afgelopen jaren in financiële zin het minst werden gewaardeerd, blijken in deze tijd cruciaal voor het kunnen functioneren van onze samenleving. In het hele land klappen we voor de professionals in de zorg, het onderwijs, de pakketbezorgers, schoonmakers, beveiligers, de gemeentelijke reinigingsdienst. We worden van binnen weer een beetje zachter. We beseffen weer dat we hen jarenlang tekort hebben gedaan.

Hoop is er, omdat uit onderzoeken blijkt dat de aarde zich weer kan herstellen doordat de CO2-uitstoot nu aanzienlijk daalt, omdat er in de plaats van vliegtuigen weer meer vogels boven de stad vliegen en we ze in de ochtend horen fluiten. Kan ze dus toch komen, de drastische ommekeer, de metanoia, waarover al in de Bijbel wordt gesproken? Hoe ziet het leven, hoe zien onze aarde en hemel er na deze ommekeer uit?

Hallo

Wie organiseren de tentoonstelling?

Nieuwe Aarde is een initiatief van

Bijbels Museum

Het Bijbels Museum wil voor deze tijd relevante verhalen delen met een zo groot mogelijk publiek in de vorm van tentoonstellingen en andere activiteiten, alleen of samen met andere organisaties op verschillende plekken in het land.

De tentoonstellingen hebben altijd met zingeving te maken, een relatie met een bijbelverhaal of een bijbels thema. Vaak raken ze aan het gedachtengoed van meerdere religies tegelijk. Het Bijbels Museum wil de bezoeker in het hart raken, zachtmoedig confronteren, inspireren en bemoedigen.

www.bijbelsmuseum.nl

The Turn Club is een netwerk van kunstenaars, creatieve ondernemers, verbinders en veranderaars. Zij bundelt hun krachten voor een betere wereld.

The Turn Club brengt een frisse blik, doorbreekt vaste patronen en zet verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en vindingrijkheid in voor een samenleving waarin idealen de ruimte krijgen.

turnclub.org

De Westerkerk is een eigentijdse gemeente binnen de Protestantse Kerk Amsterdam, waar iedereen welkom is. De wekelijkse kerkdiensten, op zondagochtend om 10.30 uur, zijn vaak druk bezocht door mensen uit Amsterdam en ver daarbuiten.

Een grote groep vrijwilligers uit de kerk zet zich dagelijks in voor lokale projecten als het koken voor alleengaanden, het schrijven voor Amnesty International en het organiseren van een breed scala aan lezingen, ontvangsten en symposia.

www.westerkerk.nl

Heb je vragen?

Projectbureau Nieuwe Aarde

Bijbels Museum

Nieuwe Herengracht 18

1018 DP Amsterdam

Tel. +31 (0)20 624 24 36

WIJ BEDANKEN

Onze partners

Zonder deze partners was het niet mogelijk om Nieuwe Aarde te realiseren:

Prins Bernard Cultuurfonds